Dobro došli na zvanični sajt GWD Srbija!

Žene više pogađa stres na poslu, pokazuju rezultati najnovijih istraživanja

Žene u Velikoj Britaniji više su pogođenje stresom koji izaziva posao negi muškarci, na šta ukazuju podaci najnovijih istraživanja.

 

Podaci istraživanja o zdravlju i očuvanju zdravlja u periodu 2013-2016. godine pokazuju da je bilo 1.820 slučajeva stresa u vezi sa poslom od 100.000 radnika. Brojke su još veće lada posmatramo u okviru određenih starosnih kategorija, 2.250 slučajeva među ženama 35-44 godine i 2.170 među ženama 45-54 godine.

 

U poređenju sa 1.230 slučajeva stres povezan sa poslom među svim rodovima, industrijama i radnim grupama i 1.190 slučajeva među muškarcima.

 

 

U izveštaju se navodi da viši nivoi stresa povezanog sa poslom među ženama je verovatno posledica zastupljenosti žena u javnom sektoru i zanimanjima kao što su podučavanje i nega i kulturne razlike u stavovima i uverenjima između muškaraca i žena oko predmeta stresa.

 

Sektori u kojima se najviše stresnih situacija javlja stres povezan sa radom uključuje javnu administraciju sa 2.030 sčučajeva: zdravstvo i ljudski resursi sa 2.020 slučajeva i edukacija sa 1.780 slučajeva.

 

Zanimanja sa visokom stopom stresa u vezi sa poslom uključuje sestre i babice sa 3.010 slučajeva i nastavnici sa 2.530 slučajeva.

 

 

Stres povezan sa poslom je češći u većim kompanijama, te je tako zabeleženo 1.710 slučajeva u kompanijama sa više od 250 zaposlenih u poređenju sa 990 slučajeva u firmama sa 50 ili manje zaposlenih.

 

Vodeći uzroci za stress na posu uključuju velika opterećenja, kratke rokove, velike pritiske ili odgovornosti, loše međuljudske odnose i promene na poslu.