Dobro došli na zvanični sajt GWD Srbija!

Holistička medicina

Holistička medicina je forma lečenja koja podrazumeva lečenje cele osobe – tela, uma, duha i emocija – u svrhu optimalnog zdravlja i velnesa. U skladu sa filozofijom holističke medicine, svako može dostići optimalno zdravlje, glavni cilj holističke medicine, održavanjem balansa u životu.

 

Oni koji se bave holističkom medicinom veruju da je ljudsko telo sačinjeno od nezavisnih delova i ako jedan deo ne radi kako treba, svi drugi delovi će biti pogođeni. Ako ovako posmatramo, ako ljudi imaju disbalans (fizički, emocionalno ili duhovno)u svojim životima, to može negativno da utiče na njihovo celokupno zdravlje.

 

Holistički doktor može da koristi sve forme zdravstvene nege, od konvencionalne medicine do alternativnih metoda u lečenju pacijenta. Npr. kada osoba ima migrene, holistički doktor će sagledati sve potencijalne faktore koji mogu da utiču na glavobolje, kao što su drugi zdravstveni problem, ishrana i spavanje, stress i lični problem. Lečenje može da uključi tablete za otklanjanje bola, ali i promene u životnim navikama da bi se izbegle kasnije glavobolje.

 

 

Principi holističke medicine

 

Holistička medicina se takođe zasniva i na uverenju da su bezuslovna ljubav i podrška najmoćniji iscelitelji i da je svaki pojedinac direktno odgovoran za svoje zdravlje i dobrobit. Ostali principi holističke medicine uključuju sledeće:

  • Svi ljudi imaju isceljujuće moći
  • Pacijent je osoba, a ne bolest.
  • Lečenje podrazumeva timski pristup koji uključuje pacijenta i lekara i upućuje se na sve aspekte nečijeg života.
  • Tretman podrazumeva delovanje na uzroke, a ane na simptome.

 

Holistička medicina: tipovi tretmana

 

Oni koji se bave holističkom medicinom, koriste raznolike tehnike da pomognu svojim pacijentima da preuzmu odgovornost za sebe id a dostignu optimalno zdravlje. Zavisi od onoga ko ih sprovodi, mogu da uključuje:

  • Učenje pacijenta o promenama u životu i brizi o sebi. Ono može da uključuje ishranu, vežbe, psihoterapiju, odnose sa drugima, duhovno savetovanje i sl.
  • Komplementarne i alternativne terapije kao što su akupunktura, kiropraktika, homeopatija, masaža, neuropatija is l.
  • Zapadna medicina i operativni zahvati.

 

Holistička medicina: kako odabrati pravu osobu koja sprovodi tretman

 

Holistički centri moraju među osobljem da imaju lekare, osteopate, neuropate, kiropraktičare i lekare homeopate.

 

Evo šta treba da imate na umu kada birate holistički centar:

 

Nemojte ići kod bilo koga. Iako svi mogu da budu profesionalci, postoje oni koji su dobri u svom poslu i oni koji nisu. Pre nego što odete u holistički centar, nastojte da dobijete preporuku od nekoga kome verujete ili kontaktirajte pouzdanu zdravstvenu organizaciju i zatražite preporuku.

 

Radite svoj domaći zadatak.  Kada birate holističkog lekara, istražite što više možete o tretmanu, iskustvu, specijalnosti , o tome da li je centar sertfikovan. Takođe, važno je da se upoznate sa filozofijom koju sledi osoba koja će vas lečiti id a proverite da li je u skladu sa filozofijom i principima koje vi sledite.

 

Kako se osećate? Razmislite o tome koliko ste opušteni sa osobom koja vas leči, da li poštuje vaša uverenja i zabrinutosti. Ova vrsta medicine podrazumeva timski rad, koji uključuje pacijenta i doktora, tako da je veoma važno da se osećate prijatno o poštovano.

 

Trajanje pregleda. Da bi se stekla ukupna slika o pacijentu, potrebno je više od 10-15 minuta, koliko inače doktori izdvajaju za pregled. Izaberite onog lekara koji će potrošiti dovoljno vremena sa vama da bi mogao u potpunosti da razume vaše potrebe.

 

Prava pitanja koja će vam postaviti holistički lekar. Da bi mogao da vas razume kao celokupnu osobu, a ne samo kao bolest ili problem koji imate, pripremite se na mnogo pitanja, uključujući i ona o ishrani, vežbanju, spavanju, kako se osećate emotivno, religijskim uverenjima i praksama, bliskim odnosima itd. Ako vas ne pita ništa od navedenog, možda ne razmišlja holistički.

 

Opcije tretmana. Vodite računa o tome da je holistički lekar  uzeo u obzir ispitivanje svih faktora koji se tiču životnog stila, zajedno sa medicinskim faktorima koji mogu da uzrokuju vašu bolest.