Dobro došli na zvanični sajt GWD Srbija!

Velnes industrija sada vredi 3,72 triliona američkih dolara – sa 10,6% rasta u periodu 2013-2015.

Novo istraživanje Global velnes instituta potvrđuje da je velnes industrija jedna od najbrže rastućih u svetu u vreme kada svetska ekonomija opada za 3,6%.

 

Kicbil, Austrija, 17. oktobar 2016. Globalna velnes industrija porasla je za 10,6% u poslednje dve godine, od 3,6 triliona na tržištu 2013. do 3,72 triliona 2015, prema istraživanju Global velnes instituta. Ovi podaci ukazuju da je velnes jedno od najvećih, najbrže rastućih i najelastičnijih tržišta.

 

Od deset velnes tržišta analiziranih u ovom istraživanju u periodu 2013-2015. godine najbrže su rasla sledeća: 1. prevencija/personalizovana medicina i javno zdravlje (+23.5%), 2. fitnes uma i tela (+21.4%), 3. velnes životni stil (+18.6%), 4. velnes turizam (+14%) i 5. zdrava ishrana i smanjenje telesne težine (+12.8%).

 

“Poslednje godine obeležili su globalna ekonomska stezanja i štetni geopolitički događaji, ali “velnes ekonomija” nastavlja da raste uzlaznom putanjom i izgleda da je nezaustavljiva”, rekla je Ophelia Yeung, viši istraživač saradnik Global velnes instituta. “Predviđamo i to da će potrošači, vlade i poslodavci nastaviti da troše mnogo sredstava na velnes zbog sledećih velikih trendova: rastuće srednje klase, brzog starenja svetske populacije, hroničnih bolesti i epidemije stresa, neuspeha medicinskog modela “nega bolesnih lica” (što rezultira  nekontrolisanim troškovima medicinske nege) i rastuće skupine bogatog i obrazovanog stanovništva – potrošača koji tragaju za novim doživljajima baziranih na značenju, svrsi, autentičnosti i prirodi”.

 

Velnes turizam: Od 2013. do 2015. godine prihod od velnes turizma porastao je za 14%, što je više nego duplo u poređenju sa prihodima od drugih grana turizma (6.9%). Putnici širom sveta napravili su 691 miliona velnes putovanja 2015. godine, što je 104,4 miliona više nego 2013. Prihodi od velnes turizma iznose15,6% ukupnih prihoda od turizma, što je blizu 1 od 6 “turističkih dolara”. To je delom zbog toga što velnes putnici troše 61% više nego prosečni međunarodni turista. Velnes turizam je odgovoran za 17,9 miliona radnih mesta.

 

 Spa industrija: Prihodi od spa turizma porasli su za 25% od 2013. do 2015. godine.

 

Prilagođeno sa: http://www.globalwellnessinstitute.org