Dobro došli na zvanični sajt GWD Srbija!

Moć podsvesnog u spa centrima

Kada ulazi u spa centar, gost ima različite utiske – delimično svesno, ali i nesvesno. U dobrom spa centru, gost ne dobija samo tretman koji je rezervisao već celokupno iskustvo, koji uključuje i ceo spa centar kao jedinicu.

 

Mi svesno opažamo uglavnom ono što znamo i očekujemo. Utisci koji žele da budu opaženi, međutim, treba da prođu prag svesnosti. U principu, to su elementi za koje je gost pripremljen. Ali ne smemo zanemariti i apekte koji ih mogu iznenaditi.

 

Ono što je zanimljivo jeste ono što gost opaža podsvesno. Ovo uključuje utiske koji ne prelaze prag svesti, ali ih gost primeti, automatski opazi i privremeno sačuva. Na tim utiscima se temelji ono što mi izražavamo kao “Imam taj osećaj”. Upravo je to moć podsvesnog.. Za naše pretke je taj osećaj bio ključan za opstanak: osećaj da nešto “ide po zlu” iako se ne vidi svaki problem odmah. Takva opažanja se oslanjaju na naše prethodno iskustvo po kom naša podsvest neprestano pretražuje i pronalazi nepravilnosti i neregularnosti. Konstantno prikupljamo deliće informacija iz našeg okruženja i uključujemo ih u “veliku bazu”, koja se stalno poredi sa prethodnim i budućim iskustvom.

 

U jednom trenutku naša podsvest nas tera da obratimo pažnju ili mislimo na nešto što do tog momenta nije bilo relevantno. Ova sposobnost se razlikuje, naravno, od osobe do osobe.

 

 

Ovo je razlog za to što i najmanji nedostaci i nepravilnosti u spa centru mogu da se itekako opaze i utiču na celokupnu sliku i utisak. Ovo uključuje, npr.:

 

- i najmanje neregularno ponašanje osoblja koje je pod stresom ili anksiozno;

- optička disharmonija izazvana svetlom, bojama ili drugim elementima;

- prekidači za svetlo koji su npr. malo naprsli ili greškom prekrečeni;

- malo prljavi podovo;

- vrsta muzike ili neki drugi zvuk koji se meša sa muzikom, npr. zvuk klime i

- najmanji neprijatan miris koji se oseti uprkos osveživačima za prostor, npr. kanalizacija, mirisi iz kuhinje i sl.

 

Gost ne mora svaki put da izrazi poštovanje perfekcije, ali ono što se zaista računa je dobar osećaj da je “sve u redu”. On izađe sa ovim osećajem iz spa centra i verovatno će se tu ponovo vratiti upravo zbog tog pozivnog osećaja. Za spa centre je veoma važno da obrate pažnju na ove detalje i da iskoriste moć podsvesti u svoju korist.